Но­вий рі­вень жи­т­тя

KOLESO ZHITTJA - - R Ichyю -

Пе­ре­жи­віть чут­тє­во, енер­ге­ти­чно, мен­таль­но рі­вень ці­лі­сно­сті, що від­крив­ся. Усві­дом­те но­вий урок із ви­со­ти сво­єї Ду­ші. По­ди­ві­ться на се­бе і зро­зу­мій­те своє зав­да­н­ня – ду­хов­не, мен­таль­не або фі­зи­чне.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.