Крок у не­ві­до­ме

KOLESO ZHITTJA - - R Ichyю -

По­ди­ві­ться на си­ту­а­цію, яка хви­лює, з роз­ши­ре­но­го рів­ня се­бе, який вам від­крив­ся. Усві­дом­те свої ре­а­кції з но­вої яко­сті (сло­ва, по­чу­т­тя, дії). Про­я­віть їх у жит­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.