Від­нов­ле­н­ня цін­но­сті

KOLESO ZHITTJA - - R Ichyю -

Ко­ли все­ре­ди­ні при­ро­дним чи­ном на­ро­джу­є­ться вдя­чність, мо­жна вва­жа­ти ці­лі­сність від­нов­ле­ною. Вас пе­ре­пов­нює вдя­чність тим лю­дям або си­ту­а­ці­ям, які до­по­мо­гли по­вер­ну­ти пов­но­ту і сві­тло Ду­ші у ви­зна­че­ній яко­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.