МАРК ІФРА­Ї­МОВ

KOLESO ZHITTJA - - Я Люблю -

Пси­хо­лог, про­від­ний тре­нер і ди­ре­ктор АНО «Про­сві­тни­цький центр «Про­сві­та і куль­ту­ра 21 сто­лі­т­тя»; 15 ро­ків вив­чає при­ро­ду роз­ви­тку зді­бно­стей, до­лі лю­ди­ни та її при­зна­че­н­ня. Ек­спер­тпра­ктик із між­осо­би­сті­сних відносин, усу­не­н­ня не­га­тив­них емо­цій­них ста­нів, ство­ре­н­ня май­бу­тньо­го для клі­єн­тів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.