ОЛЬ­ГА АЛЬО­ХІ­НА

KOLESO ZHITTJA - - Я Дiю -

За­снов­ник Укра­їн­сько­го Цен­тру До­слі­дже­н­ня по­ве­дін­ко­вих за­ле­жно­стей, ма­гістр пси­хо­ло­гії, ге­штальт-те­ра­певт, пра­кти­ку­ю­чий пси­хо­лог ( WIAP), ве­ду­ча осві­тніх про­грам із пси­хо­ло­гії відносин у кон­текс­ті спів­за­ле­жної і кон­тр­за­ле­жної по­ве­дін­ки, сер­ти­фі­ко­ва­ний тре­нер Укра­їн­ської спіл­ки пси­хо­те­ра­пев­тів та Ки­їв­ської асо­ці­а­ції пра­кти­ку­ю­чих пси­хо­ло­гів і пси­хо­те­ра­пев­тів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.