Стратегія жер­тви

Як по­збу­ти­ся вну­трі­шньо­го са­ди­ста

KOLESO ZHITTJA - - Я Дiю -

Ба­га­то хто жи­ве у ста­ні жер­тви і не ро­зу­міє, чо­му жи­т­тя на­пов­не­не по­стій­ною бо­роть­бою з со­бою, не­вдо­во­ле­н­ням і обра­за­ми на весь світ. Цей «по­да­ру­нок» ми отри­ма­ли в ди­тин­стві. Але за­мість то­го, щоб ки­ва­ти на ба­тьків і жи­ти в обра­зах, мо­жна ро­зі­рва­ти пу­та жер­тов­но­сті і зно­ву зна­йти се­бе.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.