«Мов­ча­н­ня»

Дра­ма, істо­ри­чний. США, Ки­тай (2016)

KOLESO ZHITTJA - - Я Живу -

Стрі­чка

Мар­ті­на Скор­се­зе, в якій май­стер­но пе­ре­да­на атмо­сфе­ра XVII сто­лі­т­тя, зокре­ма жор­сто­ке пе­ре­слі­ду­ва­н­ня хри­сти­ян і за­хі­дних мі­сіо­не­рів у Япо­нії. Ді­знав­шись про те, що від­бу­ва­є­ться в дер­жа­ві, яка ра­ні­ше бу­ла при­хиль­ною до хри­сти­ян­ства, Ор­ден єзу­ї­тів при­пи­няє від­прав­ля­ти до Япо­нії сво­їх пред­став­ни­ків. Однак мо­ло­ді пор­ту­галь­ські свя­ще­ни­ки Ро­дрі­гес і Га­руп все ж від­прав­ля­ю­ться в Кра­ї­ну Вра­ні­шньо­го Сон­ця, щоб ді­зна­ти­ся про до­лю сво­го вчи­те­ля.

1

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.