«День пса»

KOLESO ZHITTJA - - Я Живу -

Зав'

яз­ка тво­ру до­во­лі про­ста – по­се­ред тра­си бі­гає со­ба­ка. За ним спо­сте­рі­га­ють: да­ле­ко­бій­ник, свя­щен­ник, жін­ка, що втра­ти­ла своє ве­ли­ке ко­ха­н­ня, го­мо­се­ксу­ал, удо­ва, пу­хкень­ка дів­чи­на. Всі во­ни по-сво­є­му втом­ле­ні жи­т­тям і вла­сни­ми пе­ре­жи­ва­н­ня­ми. І ли­ше цей див­ний ви­па­док із со­ба­кою зму­шує їх зу­пи­ни­ти­ся і по­ду­ма­ти про те, що бен­те­жить і не дає їм спо­кою. Ця мить щи­ро­сті із со­бою стає над­зви­чай­но цін­ною у су­ча­сно­му сві­ті.

3

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.