«Зем­ля за­гу­бле­них»

KOLESO ZHITTJA - - Я Живу -

«Зем­ля за­гу­бле­них» – книж­ка про іна­кшість. Про лю­дей, які не впи­су­ю­ться у ме­жі нор­ми («зру­чних» лю­дей) і че­рез це ви­ті­сне­ні на узбіч­чя су­спіль­ства або ж не­ви­ди­мі для ньо­го. Яко­юсь мі­рою ця книж­ка – про не­прийня­т­тя не­зро­зумі­ло­го, не­зви­чно­го і не та­ко­го. Ко­жен твір – це ма­лень­ка і стра­шна каз­ка, яка за­ли­шає гли­бо­кий емо­цій­ний осад і дає мо­жли­вість по­ди­ви­ти­ся на ва­жли­ві про­це­си зсе­ре­ди­ни, че­рез при­зму жи­т­тя, пе­ре­жи­вань, очі­ку­вань та бо­лю ін­ших лю­дей.

4

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.