Ша­нов­ні чи­та­чі жур­на­лу-тре­нін­гу «Ко­ле­со Жи­т­тя»!

KOLESO ZHITTJA - - Я Живу -

Наш жур­нал актив­но роз­ви­ва­є­ться, і в 2018 ро­ці ми за­про­шу­є­мо вас до ін­те­р­актив­но­го фор­ма­ту ан­ке­ти, на пи­та­н­ня якої ви мо­же­те від­по­ві­сти на офі­цій­них сто­рін­ках ви­да­н­ня в со­ці­аль­них ме­ре­жах: Се­ред ре­спон­ден­тів що­мі­ся­ця бу­дуть ро­зі­гра­ні по­да­рун­ки від ви­дав­ни­цтва «Ко­ле­со Жи­т­тя». Із не­тер­пі­н­ням че­ка­ти­ме­мо ва­ших ко­мен­та­рів та ду­мок про ма­те­рі­а­ли на­шо­го жур­на­лу!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.