Пра­кти­кум «Шлях до Си­ли»

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

Ві­сім кро­ків до Бла­го­да­ті

До­зволь­те про­я­ви­ти­ся сво­їм емо­ці­ям, по­чу­т­тям, дум­кам у всій пов­но­ті.

Спо­сте­рі­гай­те збу­дже­н­ня ду­мок і по­чут­тів, мо­жли­во, при­ско­ре­не сер­це­би­т­тя. При­йміть той факт, що є прив'яза­ність до ре­зуль­та­ту. По­ба­чте від­сто­ро­не­но свою за­хо­пле­ність ці­єю ре­а­кці­єю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.