САРА КОУЛМАН (США)

KOLESO ZHITTJA - - Круглий Стіл -

До­свід­че­ний пра­ктик ти­бет­сько­го буд­ди­зму, з 1972 ро­ку є уче­ни­цею Ві­дьяд­ха­ри Чоґ'яма Тру­нґпи Рін­по­че та йо­го си­на Са­к­йо­нґа Мі­па­ма Рін­по­че. Про­тя­гом 40 ро­ків на­вчає ти­бет­сько­му буд­ди­зму у кра­ї­нах Пів­ні­чної Аме­ри­ки та Єв­ро­пи. Ре­да­ктор кни­ги Чоґ'яма Тру­нґпи Рін­по­че «Тре­ну­ва­н­ня ро­зу­му та куль­ти­ву­ва­н­ня лю­бля­чої до­бро­ти»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.