Дум­ки на те­му

KOLESO ZHITTJA - - Зміст -

«Сім'я мо­же роз­ви­ва­ти­ся тіль­ки з лю­бля­чою жін­кою як її цен­тром». Рейн­хольд Ні­бур: «Сі­мей­не жи­т­тя не­мо­жли­во збе­рег­ти ду­хом спра­ве­дли­во­сті. Ско­рі­ше во­но під­три­му­є­ться ду­хом лю­бо­ві, який ви­хо­дить за ме­жі спра­ве­дли­во­сті». Оле­ксандр Пу­шкін: «Не­по­ва­га до пред­ків є пер­шою озна­кою амо­раль­но­сті». Оскар Уайльд: «Кра­щий спо­сіб зро­би­ти ді­тей хо­ро­ши­ми – це зро­би­ти їх ща­сли­ви­ми». Джим Ба­тчер: «Ко­ли все ле­тить у пе­кло, лю­ди, які сто­ять по­руч із ва­ми, не здри­га­ю­чись, – це ва­ша сім'я». Ма­ксим Горь­кий: «Ми так лег­ко і без­тур­бо­тно на­ро­джу­є­мо ді­тей, але так ма­ло ми пі­клу­є­мо­ся про ство­ре­н­ня лю­ди­ни». Джо­зеф Ад­ді­сон: «Ти­ту­ли і сла­ва пред­ків на­да­ють бли­ску іме­ні, яке но­си­ться з гі­дні­стю, але ро­блять ще більш га­не­бним ім'я, яке згань­би­ло­ся».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.