За­зем­ле­н­ня

KOLESO ZHITTJA - - Практикум «шлях До Сили» - Стат­ті за те­мою: с. 38, 90, 96

По­став­те обра­ну си­ту­а­цію пе­ред сво­їм вну­трі­шнім «екра­ном» і ви­сло­віть на­мір усві­до­ми­ти і пе­ре­тво­ри­ти її в са­мій су­ті.

Ві­ді­йдіть убік і по­ди­ві­ться на неї від­сто­ро­не­но. Ви­рів­няй­те ди­ха­н­ня й емо­цій­ний стан. Увій­діть у вну­трі­шню ти­шу. Від­чуй­те зем­лю під сво­ї­ми сту­пня­ми і не­бо над го­ло­вою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.