Крок у не­ві­до­ме

KOLESO ZHITTJA - - Практикум «шлях До Сили» -

Увій­діть у ціл­ко­ви­ту до­ві­ру і від­кри­тість по­то­ку Ро­ду Бо­же­ствен­но­го.

По­дум­ки від­мов­те­ся від обжи­тих меж, уяв­лень про бу­дьщо, в то­му чи­слі про се­бе.

По­ди­ві­ться на своє жи­т­тя з ці­ка­ві­стю і по­ди­вом, сма­ку­ю­чи від­кри­т­тя «но­вої зем­лі».

Осно­ва будь-ко­го з нас – це наш рід, на­ші ко­ре­ні. Чим глиб­ше і мо­гу­тні­ше ко­рі­н­ня, тим ви­ща кро­на і тим біль­ше мо­жли­во­сті до­тя­гну­ти­ся гіл­ка­ми до зі­рок. До­зволь­те со­бі пов­ні­стю про­жи­ти за­пу­ще­ний ва­ми про­цес!

Стат­ті за те­мою: с. 42, 56, 60

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.