«Кіль­це-обе­ріг»

KOLESO ZHITTJA - - Кайтен-дослідження -

Моя

улю­бле­на пра­кти­ка – по­дум­ки ви­бу­до­ву­ва­ти весь рід у кіль­це-обе­ріг нав­ко­ло ма­лю­ка. Йо­го мо­жна обра­зно на­ма­лю­ва­ти на па­пе­рі: у цен­трі сто­їть ди­ти­на облич­чям до ба­тьків, від ма­ми влі­во по ко­лу, три­ма­ю­чись за ру­ки, ши­ку­ю­ться всі її ро­ди­чі, а від та­та – впра­во по ко­лу. Два ро­ди зми­ка­ю­ться у ди­ти­ни за спи­ною. Ко­жен із чле­нів ро­ду ба­чить своє про­дов­же­н­ня в ма­лю­ку, а ма­люк мо­же від­чу­ти се­бе в без­пе­ці в ко­лі рі­дних. Ще мо­жна обра­зно на­ма­лю­ва­ти на ар­ку­шах А4 порт­рет ко­жно­го ро­ди­ча – всіх ді­ду­сів, ба­бусь і пра­пра-пра­ба­тьків. Ра­зом із ди­ти­ною на­зва­ти і під­пи­са­ти їх. Ви­кла­сти ар­ку­ші ко­лом на під­ло­зі, а по­се­ре­ди­ні по­са­ди­ти ди­ти­ну, ска­зав­ши їй, що всі ці лю­ди зав­жди дба­ють про неї.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.