«Мій ба­тько і мій син»

Дра­ма. Ту­реч­чи­на (2005)

KOLESO ZHITTJA - - Фільми З «кж» -

Це дра­ма про сі­мей­ні цін­но­сті. Ба­тько та син зо­па­лу на­го­во­ри­ли один одно­му ба­га­то зай­во­го, пі­сля чо­го гор­дий син пі­шов із до­му, а не менш гор­дий ба­тько не зу­пи­нив йо­го. До­ля зно­ву при­ве­ла си­на до рі­дної до­мів­ки, ко­ли він уже сам став ба­тьком, але на­ла­го­ди­ти від­но­си­ни зі ста­рим у ньо­го ви­хо­дить не від­ра­зу. У філь­мі по­ка­за­ні за­плу­та­ні сто­сун­ки і не­ймо­вір­ні емо­ції ону­ка, си­на і ба­тька. Це щи­ра істо­рія про справ­жні цін­но­сті, на­пов­не­на ду­шев­ним те­плом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.