Оле­на Ду­бас-чор­нюк

KOLESO ZHIZNI - - Я ЧУВСТВУЮ -

Зас­нов­ни­ця та керів­ни­ця про­ек­ту

«ВУ­ЛИК ІДЕЙ

Клуб ро­зум­них ді­тей», ма­ма двох дів­ча­ток, член «Асо­ціа­ції сві­до­мо­го бать­ків­ства», співор­гані­за­тор Між­на­род­но­го освіт­ньо­го фо­ру­му­прак­ти­ку­му, гро­мадсь­ка діяч­ка, еко­но­міст, пси­хо­лог

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.