Рух зем­лі нав­ко­ло

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - 22 гру­дня – день зи­мо­во­го сон­це­сто­я­н­ня, най­ко­ро­тший день у ро­ці Со­ня­чне сві­тло Зи­ма на Пів­ні­чній пів­ку­лі День Лі­то на Пів­ден­ній пів­ку­лі Зи­ма на Пів­ні­чній пів­ку­лі 23 ве­ре­сня – день осін­ньо­го рів­но­де­н­ня Осінь на Пів­ні­чній пів­ку­лі Весна на Пів­нічн

День по­чи­на­є­ться, ко­ли Сон­це осві­тлює пів­ку­лю, на якій зна­хо­ди­ться твоє мі­сто, а ніч – ко­ли твоя пів­ку­ля в ті­ні. В ко­жен мо­мент у пев­них ча­сти­нах зем­ної по­верх­ні на­стає схід або за­хід Сон­ця, десь є по­лу­день, а десь на­стає північ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.