Пу­стун­чик:

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Бу­ли би ли­ше дві по­ри ро­ку: зи­ма та лі­то. У по­ляр­ній ча­сти­ні Ан­тар­кти­ди й Ар­кти­ки теж ли­ше дві по­ри ро­ку: по­ляр­не лі­то та по­ляр­на зи­ма. Улі­тку сон­це не за­хо­дить, а взим­ку не схо­дить. Але на біль­шій ча­сти­ні зем­ної ку­лі є чо­ти­ри по­ри ро­ку: лі­то, осінь, зи­ма, весна.

От­же, по­ри ро­ку змі­ню­ю­ться то­му, що вісь Зем­лі має на­хил до ор­бі­ти. То на всіх пла­не­тах, що ма­ють на­хил осі, во­ни змі­ню­ю­ться?

Так. Але ли­ше на Зем­лі на­ве­сні все нав­ко­ло ожи­ває, бу­я­ють тра­ви і кві­ти, цві­туть са­ди, а гаї на­пов­ню­ю­ться спів­ом пта­хів. Лі­то ма­нить нас по­ку­па­ти­ся й по­ні­жи­ти­ся на со­не­чку, ску­шту­ва­ти солодких ка­ву­нів і динь, по­ми­лу­ва­ти­ся до­сти­глим хлі­бом. Ли­ше на Зем­лі нас ча­рує кра­са осін­ньо­го лі­су та бі­ла каз­ка кра­су­ні-зи­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.