Ро­зум­ник:

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Кут па­ді­н­ня со­ня­чних про­ме­нів змі­ню­є­ться впро­довж ро­ку: взим­ку він біль­ший, влі­тку – мен­ший. А що „кру­ті­ші” про­ме­ні, то біль­ше во­ни не­суть енер­гії.

Не­ви­пад­ко­во гре­цьке слово „клі­мат” у пе­ре­кла­ді озна­чає „на­хил”. Як­би зем­на вісь не бу­ла на­хи­ле­на до ор­бі­ти, зов­сім ін­шим був би клі­мат на на­шій пла­не­ті!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.