ДОВІДНИЧОК РО­ЗУМ­НИ­КА

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

– наука, яка ви­вчає жит­тє­ві про­це­си, ді­яль­ність окре­мих ор­га­нів та їх си­стем і всьо­го ор­га­ні­зму в ці­ло­му .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.