СИ­СТЕ­МИ ОРГАНIВ

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Кіс­тки ор­га­ні­зму спо­лу­че­ні в мі­цну, але ру­хли­ву стру­кту­ру – ске­лет. Ске­лет під­три­мує ті­ло, на­дає йо­му фор­ми, за­хи­щає вну­трі­шні ор­га­ни. До ньо­го при­єд­на­но кіль­ка ша­рів ске­ле­тних м’язів. За ра­ху­нок ско­ро­че­н­ня м’язів лю­ди­на ру­ха­є­ться і збе­рі­гає обра­не по­ло­же­н­ня ті­ла. З кі­сток, їх з’єд­нань та ске­ле­тних м’язів скла­да­є­ться опор­но-ру­хо­ва си­сте­ма.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.