ІІ ЗАОЧНИЙ ЧЕМ­ПІО­НАТ ЮНИХ ША­НУ­ВАЛЬ­НИ­КІВ ПРИ­РО­ДО­ЗНАВ­СТВА

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Зав­да­н­ня ІV ту­ру „ТВА­РИ­НИ УКРА­Ї­НИ”

1. Зна­йди у та­бли­ці яко­мо­га біль­ше назв тва­рин Укра­ї­ни, які жи­вуть у ди­кій при­ро­ді. За ко­жну пра­виль­ну на­зву ти отри­ма­єш 20 ба­лів, за не­пра­виль­ну – втра­тиш 20 ба­лів. Сло­ва у та­бли­ці роз­та­шо­ва­ні по го­ри­зон­та­лі злі­ва направо та нав­па­ки, а по вер­ти­ка­лі звер­ху вниз та нав­па­ки, а та­кож по ді­а­го­на­лях в оби­дві сто­ро­ни.

2. Скла­ди клю­чо­ве слово (100 ба­лів) з чер­во­них лі­тер і по­я­сни йо­го зна­че­н­ня (50 ба­лів). Ува­га! Чер­во­ні лі­те­ри не вхо­дять до скла­ду назв тва­рин, які то­бі тре­ба від­шу­ка­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.