ДОВІДНИЧОК МАН­ДРІВ­НИ­КА

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Кен­гу­ру від­но­сять до сум­ча­стих ссав­ців з ро­ди­ни Macropodidae (Кен­гу­ро­ві). Во­ни ме­шка­ють в Ав­стра­лії, Но­вій Гві­неї, Та­сма­нії та на су­сі­дніх ін­до­не­зій­ських остро­вах. Не­ве­ли­кі ко­ло­нії кен­гу­ру є та­кож в Шо­тлан­дії та Ан­глії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.