ЗНАЙОМСЯ – КЕН­ГУ­РУ!

Kolosochok - - В ГОСТЯХ У ЖУРНАЛУ КОЛОСОК -

Ха­ра­ктер­ні озна­ки кен­гу­ру – це дов­гий хвіст, ве­ли­кі кіг­ті на за­дніх ла­пах та ве­ли­кі ву­ха. Хвіст ви­ко­нує роль ба­лан­си­ра, до­по­ма­гає втри­му­ва­ти рів­но­ва­гу. Зав­дя­ки до­бре роз­ви­ну­тим за­днім ла­пам кен­гу­ру мо­же пе­ре­су­ва­ти­ся стриб­ка­ми. Пе­ре­дні ла­пи у тва­ри­ни слаб­ші, ніж за­дні, і схо­жі на ру­ки з п’ятьма паль­ця­ми. Ни­ми тва­ри­на ді­стає їжу, за­хи­ща­є­ться від во­ро­га. Від­чу­ва­ю­чи не­без­пе­ку, кен­гу­ру силь­но б’є ла­па­ми об зем­лю, щоб по­пе­ре­ди­ти про за­гро­зу сво­їх ро­ди­чів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.