ЩО У СУМ­ЦІ КЕН­ГУ­РУ?

Kolosochok - - В ГОСТЯХ У ЖУРНАЛУ КОЛОСОК -

У сум­ці ма­ми-кен­гу­ру є чо­ти­ри со­ска. Во­ни ви­ро­бля­ють чо­ти­ри ти­пи мо­ло­ка, які використовуються в рі­зні пе­рі­о­ди го­ду­ва­н­ня. Якщо в сум­ці жи­вуть два кен­гу­ря­тка, то в сам­ки одно­ча­сно ви­ро­бля­ю­ться два ти­пи мо­ло­ка.

Кен­гу­ря­тко чі­пля­є­ться за один із со­сків і смо­кче ма­те­рин­ське мо­ло­ко, ба­га­те на біл­ки та жи­ри. Са­ме зав­дя­ки по­жив­но­сті ма­ми­но­го мо­ло­ка з ма­лень­ких „ара­хи­си­нок-кен­гу­ру” ви­ро­ста­ють ве­ли­че­зні до­ро­слі тва­ри­ни. Сам­ки ви­го­до­ву­ють ма­лят (за­ле­жно від ви­ду кен­гу­ру) 180–320 днів.

Пер­ші дні ма­ля ро­сте ду­же по­віль­но. За кіль­ка ти­жнів ди­тин­ча по­чи­нає ви­зи­ра­ти з сум­ки, а за 15 ти­жнів йо­го ріст при­швид­шу­є­ться. Ді­ти кен­гу­ру ви­хо­дять з сум­ки і ще пів­то­ра ро­ки жив­ля­ться ма­ми­ним мо­ло­ком!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.