ШКО­ЛА ЮНО­ГО МАН­ДРІВ­НИ­КА

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

У по­хо­ді тре­ба уни­ка­ти по­їда­н­ня не­ві­до­мих ро­слин чи ди­ко­го ме­ду, а не­без­пе­чні ро­сли­ни і гри­би не за­ва­дить зна­ти „в облич­чя”.

ПРОЙДИ ТЕ­СТИ у грі „KOLOSOK-ONLINE” на сай­ті kolosok.org.ua на рів­ні „КОЛОСОК-ТРЕ­НА­ЖЕР”:

„Впі­знай гриб”, (у ка­те­го­рії 1–2 кла­си);

„Їстів­ні гри­би”, „Отруй­ні гри­би” (у ка­те­го­рії 3–4 кла­си);

„Не­без­пе­чно по­ді­бні”, „Отруй­ні ро­сли­ни Укра­ї­ни” (у ка­те­го­рії 5–6 кла­си).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.