ВОВЧІ ЯГО­ДИ.

Kolosochok - - В ГОСТЯХ У ЖУРНАЛУ КОЛОСОК -

Усі ча­сти­ни ро­сли­ни мі­стять силь­но­ді­ю­чі то­кси­ни. Вовчі яго­ди не їсть жо­дна тва­ри­на. Смер­тель­ною до­зою для лю­ди­ни є 10–15 ягід. Сим­пто­ми отру­є­н­ня ви­яв­ля­ю­ться за кіль­ка го­дин: тре­мор рук, роз­ши­ре­н­ня зі­ниць, на­бряк сли­зо­вих обо­ло­нок ро­то­вої по­ро­жни­ни і но­со­гло­тки, кро­во­ви­ли­ви, блю­во­та, про­нос, не­при­том­ність, мо­жли­ва смерть. А який при­ва­бли­вий яскра­во-чер­во­ний ко­лір!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.