АКОНІТ АБО БО­РЕЦЬ.

Kolosochok - - В ГОСТЯХ У ЖУРНАЛУ КОЛОСОК -

Де­ко­ра­тив­на ро­сли­на, усі ча­сти­ни якої ду­же отруй­ні. З ако­ні­ту ви­го­тов­ля­ли отру­ту для стріл. Якщо йо­го з’їсти, вже за кіль­ка хви­лин ви­ни­кає від­чу­т­тя оні­мі­н­ня у ді­лян­ці про­ни­кне­н­ня то­кси­ну, яке роз­по­всю­джу­є­ться по ті­лу. Зго­дом на­стає пов­на втра­та чу­тли­во­сті, актив­не по­то­ви­ді­ле­н­ня, іно­ді про­нос.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.