БОРЩІВНИК СОСНОВСЬКОГО.

Kolosochok - - В ГОСТЯХ У ЖУРНАЛУ КОЛОСОК -

Тра­пля­є­ться май­же по всій Укра­ї­ні – на лу­ках, на бе­ре­гах рі­чок, по­бли­зу до­ріг. Вор­син­ки та їд­кий сік ви­кли­ка­ють силь­ні опі­ки, ну­до­ту, за­ду­ху, під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри, алер­гі­чну ре­а­кцію, а на шкі­рі за­ли­ша­ють ха­ра­ктер­ні шра­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.