РИ­ЦИ­НА.

Kolosochok - - В ГОСТЯХ У ЖУРНАЛУ КОЛОСОК -

На­сі­н­ня ро­сли­ни ви­кли­кає блю­во­ту і коль­ки, кро­во­те­чі з шлун­ко­во-ки­шко­во­го тра­кту, по­ру­ше­н­ня во­дно-еле­ктро­лі­тно­го ба­лан­су і смерть впро­довж 5–7 днів. Шко­да здо­ров’ю є не­по­прав­ною. Лю­ди, що ви­жи­ли, не мо­жуть пов­ні­стю від­но­ви­ти здо­ров’я.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.