ЛА­БО­РА­ТО­РІЯ ПУ­СТУН­ЧИ­КА

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

У су­ча­сній хі­мі­чній ла­бо­ра­то­рії є го­рю­чі, по­же­жо - і ви­бу­хо­не­без­пе­чні, отруй­ні і їд­кі ре­чо­ви­ни. Щоб роз­рі­зни­ти їх, на пля­ше­чках є осо­бли­ве мар­ку­ва­н­ня. 1. То­кси­чна ре­чо­ви­на або отру­та. 2. Їд­ка або ко­ро­зій­но-не­без­пе­чна спо­лу­ка. 3. Оки­сню­вач. 4. Ви­бу­хо­не­без­пе­чна ре­чо­ви­на. 5. Лег­ко­займи­ста, во­гне­не­без­пе­чна, са­мо­займи­ста ре­чо­ви­на, паль­не.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.