ворд „Ре­чо­ви­на” Крос

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

1. Цим до­ро­го­цін­ним ме­та­лом по­кри­ва­ють скло, щоб отри­ма­ти дзер­каль­ну по­верх­ню.

2. Ця га­зу­ва­та ре­чо­ви­на сві­ти­ться у ре­клам­них ви­ві­сках, то­му їх ча­сом так і на­зи­ва­ють – … во­гні ве­ли­ко­го мі­ста.

3. На­зва цьо­го за­лі­зно­го спла­ву від­по­від­ає ки­тай­сько­му сло­ву „чжу­гун”, що озна­чає„ли­т­тя”, а в нас во­на асо­ці­ю­є­ться з ді­є­сло­вом„ча­ви­ти”. То з чо­го ви­го­тов­ле­на ба­бу­си­на ско­во­рід­ка? 4. Якої ре­чо­ви­ни у тво­є­му ор­га­ні­змі най­біль­ше? 5. Які ре­чо­ви­ни ро­блять гла­зу­ро­ва­ні дра­же та­ки­ми рі­зно­ко­льо­ро­ви­ми? 6. Ця га­зу­ва­та ре­чо­ви­на у по­ві­трі за­без­пе­чує на­ше ди­ха­н­ня. 7. Яку при­ро­дну ре­чо­ви­ну на­зи­ва­ють „чор­ним зо­ло­том”? 8. Ра­ні­ше до­ро­ги ви­кла­да­ли бру­ків­кою, а те­пер їх вкри­ває…

5. 1. 2. 4. 6. 3. 7. 8. Р? ?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.