1340 ба­лів

Бон­да­рен­ко Те­тя­на, уче­ни­ця 3-А кла­су НВК „Аска­ні­я­Но­ва – гім­на­зія” смт. Аска­нії-Но­вої Хер­сон­ської обла­сті

Kolosochok - - NEWS -

Я ве­се­ла, мрій­ли­ва, лю­блю чи­та­ти, на­вча­ти­ся. Ме­шкаю у „пер­ли­ні” сте­по­во­го краю – Аска­нії-Но­ва. Участь у Чем­піо­на­ті для ме­не біль­ше, ніж про­сто кон­курс, це – вір­ні дру­зі: Сер­дюк Вла­ди­слав, Мель­ни­чук Ві­кто­рія, Пе­тро­сян Ді­а­на, Но­ві­ков Ан­тон, які до­по­ма­га­ли ме­ні та ба­тьки, які ві­ри­ли в ме­не. Щи­ро дя­кую всім! Моя ме­даль пе­ре­мож­ця Чем­піо­на­ту впро­довж ро­ку бу­де зна­хо­ди­ться в 3-А кла­сі, а я і мої дру­зі й на­да­лі актив­но бра­ти­ме­мо участь у при­ро­дни­чо­му кон­кур­сі „КОЛОСОК”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.