ЯК ВИ­КО­РИ­СТО­ВУ­ВА­ЛА ВОДУ ЛА­ПУ­НЯ

Kolosochok - - NEWS - ВИ­ТРА­ТИ­ЛА ВО­ДИ ЛА­ПУ­НЯ:

1. Пра­цю­ва­ла на сон­ці і ду­же за­хо­ті­ла пи­ти. У хо­ло­диль­ни­ку зна­йшла пля­шку хо­ло­дної во­ди.

Пів­склян­ки во­ди

2. Ма­ма по­про­си­ла ви­ми­ти по­суд пі­сля сні­дан­ку. Че­ка­ла, по­ки по­су­до­мий­на ма­ши­на за­пов­ни­ться по­су­дом з обі­ду.

30 л

3. Спе­ка. На­пов­ни­ла на­по­ло­ви­ну ба­сейн у са­ду.

60 л

4. Ма­ма по­про­си­ла уве­че­рі ви­ми­ти ве­ло­си­пед. Ви­ко­ри­ста­ла воду з ван­ни, яку не зли­ла до ка­на­лі­за­ції.

5. По­ра­ла­ся з та­том на го­ро­ді. Ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли кра­пель­ний під­лив і за­си­па­ли ґрунт ко­рою, щоб не ви­си­хав. Пі­дли­ва­ли до­що­вою во­дою.

10 л

6. На­шій тра­ві по­трі­бна во­да, але не що­ден­но.

20 л

7. Гра­ла в волейбол, то­му прийня­ла ко­ро­тко­ча­сний 5-ти хви­лин­ний душ.

15 л

8. Щоб по­ми­ти ру­ки пе­ред обі­дом, на­л­лю в ра­ко­ви­ну во­ди і за­крию кран.

9. Тре­ба зми­ти уні­таз. На­ти­сну­ла еко­ном­ний ре­жин.

10. З’їла мо­ро­зи­во, тре­ба спо­ло­сну­ти зу­би. За­кри­ваю кран.

Пів­склян­ки во­ди

11. По­мі­ти­ла, що про­ті­кає кран. Ска­за­ла та­то­ві, і він по­ла­го­див.

0 скля­нок (0 мл)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.