КУ­ДИ МИ ВИ­ТРА­ЧА­Є­МО ВОДУ?

1 ЛІТР ВО­ДИ = 5 СКЛЯ­НОК ВО­ДИ

Kolosochok - - NEWS -

20-ти хви­лин­ний душ – це 60–75 літрів во­ди. 10-ти хви­лин­ний душ це 30–38 літрів во­ди. 5-ти хви­лин­ний душ – це 15–19 літрів во­ди.

На зми­ва­н­ня ту­а­ле­ту по­трі­бно 11 літрів во­ди в до­бу.

Для прийня­т­тя ван­ни тре­ба ви­ко­ри­ста­ти 115–150 літрів во­ди

Для ру­чно­го ми­т­тя по­су­ду тре­ба 38 літрів во­ди

Пра­н­ня в праль­ній ма­ши­ні по­тре­бує 75–115 літрів во­ди

Щоб отри­ма­ти 2 кг м’яса тре­ба за­тра­ти­ти 9300 літрів во­ди

Для ви­ро­бни­цтва одно­го ав­то­мо­бі­ля ви­ко­ри­сто­ву­ють 379 000 літрів во­ди.

Щоб отри­ма­ти одну бу­хан­ку хлі­ба тре­ба ви­тра­ти­ти 462 лі­три во­ди.

Щоб „ви­го­ду­ва­ти” одну склян­ку апель­си­но­во­го со­ку не­об­хі­дно 50 скля­нок во­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.