ЗАВ­ДА­Н­НЯ ВІД РОЗУМНИКА

Kolosochok - - NEWS -

По­знач лі­те­рою „З” дії, як при­зво­дять до за­оща­дже­н­ня во­ди, а лі­те­рою „М” по­знач мар­ну­ва­н­ня во­ди

1. Три­ва­лий душ 2. На­пов­ню­ва­н­ня ван­ни по він­ця. 3. Зво­лі­ка­н­ня з ре­мон­том про­ті­каю чо­го кра­ну. 4. Ре­мон­ту­ва­н­ня ра­ко­ви­ни, яка про­ті­кає. 5. Пра­н­ня тіль­ки при пов­но­му за­пов­не­н­ня праль­ної ма­ши­ни. 6. Ми­т­тя по­су­ду тіль­ки при пов­но­му за­пов­нен­ні по­су­до­мий­ної ма­ши­ни. 7. На­пов­ню­ва­н­ня ван­ни на чверть. 8. За­кру­чу­ва­н­ня кра­ну під час чи­ще­н­ня зу­бів. 9. Ре­мон­ту­ва­н­ня про­ті­каю чо­го кра­ну. 10. Що­ден­не пра­н­ня не­ве­ли­кої кіль­ко­сті одя­гу. 11. Чи­ще­н­ня зу­бів при від­кри­то­му кра­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.