ДОВІДНИЧОК РОЗУМНИКА

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

ВОВ­КИ – пер­ші тва­ри­ни, які по­тра­пи­ли в спи­сок за­ко­ну про за­гро­зу зни­кне­н­ня в 1973 ро­ці. Згі­дно з Кон­вен­ці­єю про охо­ро­ну ди­кої фло­ри та фа­у­ни і при­ро­дних се­ре­до­вищ існу­ва­н­ня в Єв­ро­пі вовк є стро­го охо­ро­ню­ва­ним ви­дом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.