ЦІКАВИНКИ ВІД ЛАПУНІ

Kolosochok - - НОВОСТИ -

• Вовк роз­рі­зняє май­же 200 міль­йо­нів від­тін­ків за­па­ху і мо­же по­чу­ти за­пах ін­шої тва­ри­ни на відстані до 1,5 км.

• За від­по­від­них по­го­дних умов вов­ки мо­жуть по­чу­ти зву­ки на відстані 9 км в лі­сі, а на від­кри­тій мі­сце­во­сті – на 16 км.

• Вовк мо­же про­плив­ти від­стань до 13 км, ру­ха­ю­чись у во­ді за до­по­мо­гою не­ве­ли­чких пе­ре­ти­нок між паль­ця­ми.

• Очі вов­ка ма­ють сві­тло­від­би­ва­ю­чий шар, який до­по­ма­гає вов­ку до­бре ба­чи­ти вно­чі.

• За пер­ших ознак за­хво­рю­ва­н­ня на сказ вовк ін­стин­ктив­но по­ки­дає сім’ю.

• По­тра­пив­ши у ка­пкан, до­ро­слий вовк зда­тен від­гриз­ти со­бі кін­ців­ку за­ра­ди сво­бо­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.