В ГО­СТЯХ У СНІГОВОЇ КО­РО­ЛЕ­ВИ

Kolosochok - - НОВОСТИ - Пе­трен­ко Дар’я, 8 ро­ків, с. Пар­ти­зан­ське Дні­про­пе­тров­ської обла­сті

Зи­ма – ча­рів­на по­ра ро­ку. Ме­ні по­до­ба­є­ться, ко­ли на­дво­рі ясна мо­ро­зна по­го­да та па­дає сніг. На ві­кнах мо­роз ма­лює ви­га­дли­ві ма­люн­ки. Ко­ли все нав­кру­ги стає бі­лим, зда­є­ться, що я по­тра­пляю у зи­мо­ву каз­ку. Моє се­ло пе­ре­тво­рю­є­ться на кра­си­ве каз­ко­ве, сні­жне мі­сте­чко. Ним мо­жна ми­лу­ва­ти­ся без­ко­не­чно. Та бу­ває так, що зи­ма пе­ре­тво­рює йо­го на па­лац Снігової Ко­ро­ле­ви, в яко­му ба­га­то ве­ли­ких кри­жин. Са­ме та­ку зи­му я хо­чу по­ка­за­ти всім чи­та­чам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.