ПЛА­НЕ­ТА-ЛЕЖЕБОКА

Kolosochok - - ВПІЗНАЙ ПЛАНЕТИ -

Ця пла­не­та обер­та­є­ться не так, як всі ін­ші. Її вісь так силь­но на­хи­ле­на, що во­на „ле­жить на бо­ці”. Якщо ін­ші пла­не­ти схо­жі на дзи­ґу, то ця – на ку­лю, що ко­ти­ться нав­ко­ло Сон­ця. Зи­ма тут три­ває 42 зем­них ро­ки, і весь цей час Сон­це не під­ні­ма­є­ться над го­ри­зон­том! Па­нує пов­на тем­ря­ва.

Має 13 кі­лець і 27 су­пу­тни­ків, та­ких са­мих хо­ло­дних, як і са­ма пла­не­та. Най­біль­ші су­пу­тни­ки – Ти­та­нія, Обе­рон, Ум­брі­ель, Арі­ель, Мі­ран­да.

Цю пла­не­ту від­кри­ли за до­по­мо­гою те­ле­ско­па.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.