ПО­ДО­РОЖ ЗА ПiВДЕННЕ ПО­ЛЯР­НЕ КО­ЛО: АН­ТАР­КТИ­ДА

Kolosochok - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Да­рія Бі­да

Ве­ли­че­зний Бі­лий ма­те­рик, зем­ля, за­ку­та у сні­го­вий пан­цир, най­ви­щий ма­те­рик на Зем­лі – Ан­тар­кти­да. Ви­со­та су­ші над рів­нем оке­а­ну в се­ре­дньо­му ста­но­вить 2 км, а в цен­трі кон­ти­нен­ту ся­гає 4 км. Біль­ша ча­сти­на ма­те­ри­ка вкри­та льо­дом. І ли­ше на за­хо­ді, на по­бе­реж­жі Ти­хо­го оке­а­ну, є не­ве­ли­кі су­хі рів­ни­ни, віль­ні від льоду, та ну­на­та­ки – гір­ські вер­ши­ни, що ви­со­чі­ють над льо­до­ви­ком. Най­біль­ше тва­рин жи­ве на по­бе­реж­жі, де є ро­слин­ність.

Ан­тар­кти­да не на­ле­жить жо­дній кра­ї­ні і на­ле­жить усім. В Ан­тар­кти­ді, так са­мо, як у Ар­кти­ці, буває по­ляр­не сяй­во.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.