НА­ШО­ГО ОРГАНIЗМУ

Kolosok - - ТІЛО ЛЮДИНИ - На­та­лія Романюк

СЯкщо ар­те­рії та ве­ни го­лов­ні ма­гі­стра­лі на­шої кро­во­но­сної си­сте­ми, то ка­пі­ля­ри мо­жна на­зва­ти бі­чни­ми ву­ли­ця­ми, вздовж яких транс­пор­ту­є­ться все не­об­хі­дне для триль­йо­нів клі­тин-спо­жи­ва­чів.

Про­ни­ка­ю­чи в ор­га­ни й тка­ни­ни, най­тон­ші ар­те­рії роз­га­лу­жу­ю­ться на ще тон­ші ар­те­рі­о­ли, най­дрі­бні­ші з яких ото­че­ні ли­ше спі­раль­ни­ми во­ло­кна­ми гла­день­ких м’язів. Ар­те­рі­о­ли теж роз­га­лу­жу­ю­ться, утво­рю­ю­чи ка-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.