Ба­ба По­ля все життя тка­ла по­ло­тно.

Krayina - - УКРА ЇНА -

Ма­ла ве­ли­кий вер­стат. Ко­ли по­ста­рі­ла й не мо­гла пра­цю­ва­ти, по­ру­ба­ла йо­го со­ки­рою. Ал­ла ФЕДОРЧУК, Жи­то­мир

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.