3000

Krayina - - ІСТОР ІЯ -

РУБЛІВ ОТРИ­МАВ ЛЕВ­КО МАЦІЄВИЧ ЗА ПЕ­РЕ­МО­ГУ В КОНКУРСІ ПРО­Е­КТІВ ЗА­ХИ­СТУ БО­ЙО­ВИХ СУДЕН ВІД ТОР­ПЕД 1908 РО­КУ. ЦЕ БУ­ЛО 36 СЕРЕДНІХ ЗАРПЛАТ ОФІ­ЦЕ­РА ЦАРСЬКОЇ АР­МІЇ АБО ПЛАТНЯ ЗАВОДСЬКОГО РОБІТНИКА ЗА 12 РО­КІВ. МАЦІЄВИЧ РЕ­ГУ­ЛЯР­НО БРАВ УЧАСТЬ В ІНЖЕНЕРНИХ КОН­КУР­САХ. ВЖЕ ПЕРШИЙ ПРО­ЕКТ 1904 РО­КУ ПЛАВУЧИХ ЗАГОРОДЖЕНЬ ДЛЯ СЕВАСТОПОЛЬСЬКОГО ПОРТУ – ПЕРЕМАГАЄ. НАГОРОДА – 500 РУБЛІВ. НА­ПРИ­КІН­ЦІ 1905-ГО ПРО­ПО­НУЄ ДВА ПРОЕКТИ ПРОТИМІННИХ ЗАГОРОДЖЕНЬ. ЗА­ГА­ЛОМ У КОНКУРСІ БЕ­РЕ УЧАСТЬ 12 ПРО­ПО­ЗИ­ЦІЙ. ПРЕМІЇ – ПО 300 РУБЛІВ – ОТРИ­МУ­ЮТЬ ТРИ. ДВІ З НИХ – ЛЕВА МА­ЦІ­Є­ВИ­ЧА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.