анек­до­ти

Krayina - - УКРА ЇНА -

– Мер Льво­ва Ан­дрій Са­до­вий за­явив, що смі­т­тя з мі­ста бу­дуть ви­во­зи­ти у Поль­щу. – Не­по­тріб отри­мав без­віз швид­ше за нас.

Ті, хто го­во­рить, що в на­ших ор­га­нах вла­ди не­має на­сту­пно­сті – на­кле­пни­ки. Бо ко­жен на­сту­пний на­чаль­ник по­чи­нає кра­сти рів­но з то­го мі­сця, де зу­пи­нив­ся по­пе­ре­дній.

На Во­до­хре­ще Петро По­ро­шен­ко сім ра­зів за­явив, що пір­не в опо­лон­ку з хви­ли­ни на хви­ли­ну. По­тім ви­сло­вив пе­ре­ко­на­н­ня, що то­чно зро­бить це на­сту­пно­го ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.