1184 500

Krayina - - ІСТОР ІЯ -

КАРБОВАНЦІВ ВИДІЛИЛА РА­ДА НАРОДНИХ МІ­НІ­СТРІВ УНР НА СТВО­РЕ­Н­НЯ УКРА­ЇН­СЬКОЇ РЕ­СПУ­БЛІ­КАН­СЬКОЇ КА­ПЕ­ЛИ В СІ­ЧНІ 1919 РО­КУ. ОКРІМ ЦЬО­ГО, НАДАНО ПО­НАД 1 МЛН ФРАНКІВ НА ГАСТРОЛІ КО­ЛЕ­КТИ­ВУ ДО ЗАХІДНОЇ ЄВ­РО­ПИ. ФОР­МУ­ВА­Н­НЯ ОДНО­ГО АРМІЙСЬКОГО КОРПУСУ ТО­ДІ ОБХОДИЛОСЬ У 5 МЛН КРБ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.