13 лю­то­го 1959 ро­ку

Krayina - - ДАТИ -

в про­даж у США на­ді­йшли пер­ші ляль­ки Бар­бі. Ігра­шку ви­га­да­ла під­при­є­мець Рут Ген­длер (1916–2002). На­зва­ла на честь сво­єї донь­ки, пов­не ім’я – Бар­ба­ра Міл­лі­сент Ро­бертс. На той час ля­льок ви­го­тов­ля­ли пе­ре­ва­жно у ви­гля­ді ма­лю­ків. Ген­длер за­про­по­ну­ва­ла ”до­ро­слу” ігра­шку, по­ді­бну до мо­де­лей із мо­дних жур­на­лів. Бу­ло два рі­зно­ви­ди – блон­дин­ка і брю­не­тка. Оби­дві – в чор­но-бі­лих ку­паль­них ко­стю­мах. Окре­мо мо­жна бу­ло до­ку­по­ву­ва­ти ін­ші на­ря­ди. Че­рез два ро­ки у Бар­бі з’явив­ся ”бой­френд” – Кен. На фо­то – ре­кла­ма ігра­шко­вої па­ри 1960-х

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.