”У поль­ській сві­до­мо­сті укра­їн­ці – хо­ро­ші ім­мі­гран­ти.

Krayina - - ПОДІЇ -

Бі­лі й не му­суль­ма­ни. Пев­ні пре­тен­зії до них є, але за­галь­ний на­стрій у Поль­щі до­во­лі про­укра­їн­ський. Так са­мо і Укра­ї­на ста­ви­ться по­зи­тив­но до по­ля­ків”, – Яцек ДЕНЕЛЬ, поль­ський пи­сьмен­ник

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.